Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Raadsgriffie

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie

Bijwonen van vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de Opinieronde (raadscommissie) en de gemeenteraad bijwonen. Deze vergaderingen zijn openbaar. In de kalender staat het vergaderschema. Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden.
De vergaderingen vinden plaats in kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel.

Spreekrecht inwoners

Tijdens de Opinieronde kunnen burgers hun mening geven over onderwerpen die in de Opinieronde op de agenda staan. Het 2e punt op de agenda is het "spreekrecht".


Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Dan vragen wij u om dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering door te geven aan de griffier. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar griffie@scherpenzeel.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wenst in te spreken.


Ook tijdens de raadsvergadering kan een burger gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hiervoor had u namelijk kunnen inspreken in de Opinieronde.


Neem voor meer informatie contact op met de griffier