Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 1 november 2022

18:30 - 22:50
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Toelichting

LET OP AANVANGSTIJD!!

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:20 - 00:04:54 - Voorzitter gemeenteraad
 2. 2

  00:04:29 - 00:04:54 - Voorzitter gemeenteraad
 3. 3

  00:04:37 - 00:04:54 - Voorzitter gemeenteraad
 4. 4

  Besluit

  Agendapunt 12 Omgevingswet Adviesrecht wordt van de agenda afgevoerd. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.

  00:04:42 - 00:04:54 - Voorzitter gemeenteraad
  00:04:54 - 00:06:53 - H.M. Brons
  00:06:53 - 00:07:22 - Voorzitter gemeenteraad
 5. 5

  00:07:09 - 00:07:22 - Voorzitter gemeenteraad
  00:07:22 - 00:08:13 - College
  00:08:13 - 00:08:31 - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:31 - 00:11:59 - A.M. van Riel
  00:11:59 - 00:12:09 - Voorzitter gemeenteraad
  00:12:09 - 00:13:28 - F.J.W. Valkenburg
  00:13:28 - 00:14:50 - H.C.F. van den Berg
  00:14:50 - 00:15:04 - Voorzitter gemeenteraad
  00:15:04 - 00:16:44 - College
  00:16:44 - 00:17:03 - A.M. van Riel
  00:17:03 - 00:18:19 - College
  00:18:19 - 00:18:25 - A.M. van Riel
  00:18:25 - 00:19:07 - College
  00:19:07 - 00:19:12 - A.M. van Riel
  00:19:12 - 00:19:59 - College
  00:19:59 - 00:20:08 - Voorzitter gemeenteraad
  00:20:08 - 00:20:14 - A.M. van Riel
  00:20:14 - 00:21:09 - H.C.F. van den Berg
  00:21:09 - 00:22:09 - Voorzitter gemeenteraad
  00:22:09 - 00:22:19 - College
  00:22:19 - 00:23:15 - M.J. Zwankhuizen
  00:23:15 - 00:23:51 - H.M. Brons
  00:23:51 - 00:24:08 - College
  00:24:08 - 00:24:17 - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:17 - 00:24:23 - A.M. van Riel
  00:24:23 - 00:24:50 - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:50 - 00:25:00 - A.M. van Riel
  00:25:00 - 00:25:18 - Voorzitter gemeenteraad
  00:25:18 - 00:26:47 - F.J.W. Valkenburg
  00:26:47 - 00:28:20 - N. Goes
  00:28:20 - 00:38:41 - Voorzitter gemeenteraad
  00:38:41 - 00:39:40 - F.J.W. Valkenburg
  00:39:40 - 00:40:55 - Voorzitter gemeenteraad
 6. 6

  Besluit

  De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

  00:40:06 - 00:40:55 - Voorzitter gemeenteraad
 7. 7

  Besluit

  De ingekomen stukkenlijsten zijn, inclusief behandelvoorstel, vastgesteld.

  00:40:26 - 00:40:55 - Voorzitter gemeenteraad
 8. 8

  00:40:41 - 00:40:55 - Voorzitter gemeenteraad
  00:40:55 - 00:42:26 - C.A. Schimmel-de Greef
  00:42:26 - 00:42:33 - Voorzitter gemeenteraad
  00:42:33 - 00:42:58 - H.M. Brons
  00:42:58 - 00:43:05 - C.A. Schimmel-de Greef
  00:43:05 - 00:44:13 - Voorzitter gemeenteraad
 9. 9

  Besluit

  Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

  00:43:14 - 00:44:13 - Voorzitter gemeenteraad
  00:44:13 - 00:45:17 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:45:17 - 00:45:29 - Voorzitter gemeenteraad
  00:45:29 - 00:46:11 - M.J. Zwankhuizen
  00:46:11 - 00:52:38 - Voorzitter gemeenteraad
 10. 10

  Besluit

  1. Ten aanzien van de Contourennotitie van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley de volgende wensen en bedenkingen in te brengen:
   a. Voor het behalen van doelen dienen ook andere partijen zoals gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, bedrijven en particulieren bij te dragen.
   b. Gedwongen uitkoop c.q. inperking van de vergunde rechten niet in te zetten.
   c. In de Regio Foodvalley, inclusief de overgangsgebieden uitkoop, innovatie of omschakeling altijd de keuze van bedrijven zelf te laten zijn.
   d. Ruimte te bieden voor innovaties waarvan geborgd is dat ze langdurig juridisch houdbaar blijven, zodat er voldoende zekerheid is voor de noodzakelijke investeringen.
   e. Een kritische ondergrens te definiëren en te realiseren voor de verschillende agrarische sectoren om deze en aanverwante bedrijven duurzaam in stand te houden.
  00:47:01 - 00:52:38 - Voorzitter gemeenteraad
  00:52:38 - 00:53:32 - C.A. Schimmel-de Greef
  00:53:32 - 00:53:42 - Voorzitter gemeenteraad
  00:53:42 - 00:57:00 - N. Goes
  00:57:00 - 00:57:27 - Voorzitter gemeenteraad
  00:57:27 - 01:00:28 - K. van den Bergh
  01:00:28 - 01:01:40 - M.J. Zwankhuizen
  01:01:40 - 01:02:08 - Voorzitter gemeenteraad
  01:02:08 - 01:02:45 - A.M. van Riel
  01:02:45 - 01:03:03 - Voorzitter gemeenteraad
  01:03:03 - 01:03:22 - College
  01:03:22 - 01:04:34 - Voorzitter gemeenteraad
  01:04:34 - 01:05:38 - B.S. van Ginkel-Schuur
  01:05:38 - 01:07:51 - Voorzitter gemeenteraad
 11. 11

  Besluit

  1. Het ‘Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel I) vast te stellen.
  2. De ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-A) met daarin het hoofdstuk ‘Werken met de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-B) als basis voor de verdere uitwerking van de gebiedsuitwerkingen en het te sluiten akkoord vast te stellen.
  3. Bij de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley - in de Gebiedsuitwerkingen - als overweging en aandachtspunt het volgende mee te geven:
   a. De gemeenteraad van Scherpenzeel spreekt haar zorg uit over de zware belasting van het wegennet, de beperkte beschikbaarheid van regionale busverbindingen in Scherpenzeel en omgeving en het gebrek aan deeloplossingen van auto’s, scooters en fietsen.
   b. De gemeenteraad van Scherpenzeel vraagt daarom binnen het gezamenlijke proces van de Verstedelijkingsstrategie prioriteit te geven aan het realiseren en/of verbeteren van goede regionale verbindingen per openbaar vervoer en auto, zodat deze -met de lokale en regionale infrastructuur voor de (elektrische) fiets- een goede ontsluiting vormen.
   c. Wat de gemeente Scherpenzeel betreft worden er bij aanvang van toekomstige nieuwbouwprojecten in het kader van deze verstedelijkingsstrategie heldere en bindende afspraken gemaakt door de betrokken overheden en betrokken partijen. Deze afspraken beogen de aanleg en instandhouding van de bijbehorende mobiliteit en infrastructuur te garanderen voor de huidige en toekomstige bewoners van Scherpenzeel en de regio.
  01:06:10 - 01:07:51 - Voorzitter gemeenteraad
  01:07:51 - 01:12:25 - A.M. van Riel
  01:12:25 - 01:12:45 - Voorzitter gemeenteraad
  01:12:45 - 01:14:35 - K. van den Bergh
  01:14:35 - 01:16:05 - H.E. van Dijk-van Ommering
  01:16:05 - 01:16:14 - Voorzitter gemeenteraad
  01:16:14 - 01:16:23 - H.E. van Dijk-van Ommering
  01:16:23 - 01:16:33 - Voorzitter gemeenteraad
  01:16:33 - 01:18:34 - C.A. Schimmel-de Greef
  01:18:34 - 01:18:44 - Voorzitter gemeenteraad
  01:18:44 - 01:20:39 - H.C.F. van den Berg
  01:20:39 - 01:20:53 - Voorzitter gemeenteraad
  01:20:53 - 01:21:30 - College
  01:21:30 - 01:39:11 - Voorzitter gemeenteraad
 12. 12.a

  01:22:34 - 01:39:11 - Voorzitter gemeenteraad
 13. 13

  Besluit

  Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

  01:37:57 - 01:39:11 - Voorzitter gemeenteraad
  01:39:11 - 01:40:47 - F.J.W. Valkenburg
  01:40:47 - 01:40:55 - Voorzitter gemeenteraad
  01:40:55 - 01:43:04 - N.A. Visser
  01:43:04 - 01:44:07 - A.M. van Riel
  01:44:07 - 01:45:31 - N. Goes
  01:45:31 - 01:48:28 - C. Inkenhaag
  01:48:28 - 01:50:38 - Voorzitter gemeenteraad
 14. 14

  Besluit

  1. Het college mee te delen dat ten aanzien van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg de bij de raad reeds eerder opgehaalde kaders op een juiste wijze zijn verwerkt.
  2. Het college mee te delen dat ten aanzien van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg de volgende onderdelen onvoldoende zijn gewaarborgd in het ontwerp-bestemmingsplan:
   a. Een transparant, openbaar en onafhankelijk uitgifte- en toewijzingsbeleid van de percelen op het onderhavige bedrijventerrein;
   b. verbod op verhuur / commercieel beleggen met een kettingbeding gedurende vijf (5) jaren;
   c. de verdeling van de beheerskosten van het groenonderhoud;
   d. de collectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen, energieverbruik en energie-opwekking.
  3. Het college mee te delen dat de raad er niet van overtuigd is dat de onder beslispunt 2 genoemde onderdelen voldoende gewaarborgd kunnen worden in het bestemmingsplan.
  4. Het college mee te delen dat de onder beslispunt 2 genoemde onderdelen juridisch houdbaar en ondubbelzinnig gewaarborgd moeten worden alvorens het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg ter inzage wordt gelegd, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de politieke overwegingen van de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
  5. Geen referendum te organiseren zoals verzocht bij brief van 5 januari 2022 door de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.
  01:49:16 - 01:50:38 - Voorzitter gemeenteraad
  01:50:38 - 01:54:50 - C. Inkenhaag
  01:54:50 - 01:56:00 - Voorzitter gemeenteraad
  01:56:00 - 01:57:19 - J.D. van de Waerdt
  01:57:19 - 01:58:22 - K. van den Bergh
  01:58:22 - 01:58:39 - N.A. Visser
  01:58:39 - 01:59:06 - K. van den Bergh
  01:59:06 - 01:59:16 - N.A. Visser
  01:59:16 - 02:01:38 - K. van den Bergh
  02:01:38 - 02:03:41 - A.M. van Riel
  02:03:41 - 02:03:49 - Voorzitter gemeenteraad
  02:03:49 - 02:07:09 - N. Goes
  02:07:09 - 02:07:23 - Voorzitter gemeenteraad
  02:07:23 - 02:10:04 - H.E. van Dijk-van Ommering
  02:10:04 - 02:10:52 - A.M. van Riel
  02:10:52 - 02:11:45 - H.E. van Dijk-van Ommering
  02:11:45 - 02:12:46 - N. Goes
  02:12:46 - 02:12:56 - H.E. van Dijk-van Ommering
  02:12:56 - 02:13:14 - N. Goes
  02:13:14 - 02:13:53 - H.E. van Dijk-van Ommering
  02:13:53 - 02:14:40 - Voorzitter gemeenteraad
  02:14:40 - 02:17:39 - College
  02:17:39 - 02:18:55 - H.M. Brons
  02:18:55 - 02:19:35 - College
  02:19:35 - 02:21:15 - H.M. Brons
  02:21:15 - 02:22:47 - College
  02:22:47 - 02:33:05 - Voorzitter gemeenteraad
  02:33:05 - 02:34:12 - N. Goes
  02:34:12 - 02:35:06 - Voorzitter gemeenteraad
  02:35:06 - 02:37:40 - B.S. van Ginkel-Schuur
  02:37:40 - 02:39:34 - Voorzitter gemeenteraad
 15. 15

  Besluit

  1. De begroting 2023-2026 vast te stellen.
  2. De begrotingsbedragen per programma vast te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de begroting.
  3. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgenomen in de begroting 2023-2026.
  02:37:42 - 02:39:34 - Voorzitter gemeenteraad
  02:39:34 - 02:40:18 - H.M. Brons
  02:40:18 - 02:40:30 - Voorzitter gemeenteraad
  02:40:30 - 02:47:02 - H.M. Brons
  02:47:02 - 02:52:50 - M.J. Zwankhuizen
  02:52:50 - 02:53:00 - Voorzitter gemeenteraad
  02:53:00 - 03:05:54 - H.C.F. van den Berg
  03:05:54 - 03:06:32 - Voorzitter gemeenteraad
  03:06:32 - 03:08:04 - F.J.W. Valkenburg
  03:08:04 - 03:08:37 - Voorzitter gemeenteraad
  03:08:37 - 03:09:53 - F.J.W. Valkenburg
  03:09:53 - 03:10:06 - Voorzitter gemeenteraad
  03:10:06 - 03:11:11 - A.M. van Riel
  03:11:11 - 03:11:21 - Voorzitter gemeenteraad
  03:11:21 - 03:18:11 - H.E. van Dijk-van Ommering
  03:18:11 - 03:18:32 - Voorzitter gemeenteraad
  03:18:32 - 03:19:43 - College
  03:19:43 - 03:20:10 - H.C.F. van den Berg
  03:20:10 - 03:22:24 - College
  03:22:24 - 03:22:58 - H.M. Brons
  03:22:58 - 03:23:40 - College
  03:23:40 - 03:23:50 - Voorzitter gemeenteraad
  03:23:50 - 03:24:17 - College
  03:24:17 - 03:24:53 - A.M. van Riel
  03:24:53 - 03:26:01 - College
  03:26:01 - 03:26:37 - H.C.F. van den Berg
  03:26:37 - 03:27:53 - College
  03:27:53 - 03:28:16 - H.C.F. van den Berg
  03:28:16 - 03:28:22 - College
  03:28:22 - 03:28:54 - Voorzitter gemeenteraad
  03:28:54 - 03:29:50 - College
  03:29:50 - 03:30:55 - H.C.F. van den Berg
  03:30:55 - 03:31:17 - College
  03:31:17 - 03:31:36 - Voorzitter gemeenteraad
  03:31:36 - 03:32:26 - College
  03:32:26 - 03:32:39 - Voorzitter gemeenteraad
  03:32:39 - 03:32:51 - H.M. Brons
  03:32:51 - 03:40:14 - Voorzitter gemeenteraad
  03:40:14 - 03:40:39 - H.M. Brons
  03:40:39 - 03:41:12 - College
  03:41:12 - 03:43:34 - H.C.F. van den Berg
  03:43:34 - 03:46:00 - H.M. Brons
  03:46:00 - 03:46:21 - Voorzitter gemeenteraad
  03:46:21 - 03:47:58 - M.J. Zwankhuizen
  03:47:58 - 03:48:04 - Voorzitter gemeenteraad
  03:48:04 - 03:48:21 - H.C.F. van den Berg
  03:48:21 - 03:48:45 - F.J.W. Valkenburg
  03:48:45 - 03:49:01 - Voorzitter gemeenteraad
  03:49:01 - 03:50:17 - A.M. van Riel
  03:50:17 - 03:51:19 - H.E. van Dijk-van Ommering
  03:51:19 - 03:52:12 - Voorzitter gemeenteraad
  03:52:12 - 03:52:32 - M.J. Zwankhuizen
  03:52:32 - 03:52:51 - H.C.F. van den Berg
  03:52:51 - 03:53:17 - Voorzitter gemeenteraad
  03:53:17 - 03:54:53 - B.S. van Ginkel-Schuur
  03:54:53 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 16. 15.a

  03:55:59 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 17. 16

  Besluit

  1. De 2e Financiële rapportage 2022 (inclusief de daarin opgenomen reservemutaties, kredietverzoeken en –bijstellingen) vast te stellen;
  2. De begroting 2022 op basis van de 2e Financiële rapportage 2022 te wijzigen;
  3. Een bestemmingsreserve organisatie te vormen met de € 631.183
   herverdelingsmiddelen.
  04:09:14 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 18. 17

  Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en is/zijn de bijlage(n) geheim/niet openbaar.
  Deze bijlage(n) is/zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.

  Besluit

  1. In te stemmen met de 6e herziening grondexploitatie Zelder
  2. In te stemmen met de 9e herziening grondexploitatie Nieuwe Koepel.
  04:11:09 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 19. 18

 20. 19

  Besluit

  1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022 vast te stellen.
  2. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Scherpenzeel 2022 in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gemeente Scherpenzeel zoals vastgesteld door de raad d.d. 7 april 2016 in te trekken op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  04:11:56 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 21. 20

  Besluit

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht, af te geven voor het realiseren van een paardenbak op de locatie Wittenberg 76 te Scherpenzeel.
  2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht, indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.
  04:13:45 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
 22. 21

  Besluit

  800 jarig bestaan van Scherpenzeel

  1. Voor 1 april 2023 een comité in het leven te roepen dat zich zal richten op de organisatie
   van 800 jaar Scherpenzeel;
  2. de samenstelling van het comité zodanig vorm te geven dat alle lagen, gremia en sectoren uit
   de Scherpenzeelse samenleving vertegenwoordigd zijn, waaronder buurten, verenigingen, bedrijven, ondernemers, publieke, culturele en sociale instellingen, scholen, kerken, enzovoort;
  3. de organisatie van de “Verjaardag van Scherpenzeel” hiervoor als basis te nemen;
  4. het comité in staat te stellen en de opdracht te geven een plan voor de viering op te stellen,
   de weg naar die viering te “plaveien”, de benodigde fondsen daarvoor bij elkaar te brengen
   en de realisatie ervan op zich te nemen;
  5. de jeugd van Scherpenzeel te betrekken bij de festiviteiten rond de viering van het 800 jarig bestaan.
  04:14:35 - 04:14:55 - Voorzitter gemeenteraad
  04:14:55 - 04:17:45 - H.M. Brons
  04:17:45 - 04:18:45 - Voorzitter gemeenteraad
 23. 22

  04:18:33 - 04:18:45 - Voorzitter gemeenteraad