Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opinieronde (commissievergadering)

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
W.J. van de Fliert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:18 - 00:02:57 - W.J. van de Fliert
 2. 2

  00:02:01 - 00:02:57 - W.J. van de Fliert
 3. 3

  00:02:10 - 00:02:57 - W.J. van de Fliert
 4. 4

  00:02:18 - 00:02:57 - W.J. van de Fliert
 5. 5

  00:02:29 - 00:02:57 - W.J. van de Fliert
  00:02:57 - 00:04:16 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:04:16 - 00:04:28 - W.J. van de Fliert
  00:04:28 - 00:05:10 - VVD Scherpenzeel
  00:05:10 - 00:05:26 - W.J. van de Fliert
  00:05:26 - 00:06:21 - CDA Scherpenzeel
  00:06:21 - 00:06:30 - W.J. van de Fliert
  00:06:30 - 00:07:04 - fractie Van Dijk
  00:07:04 - 00:07:17 - W.J. van de Fliert
  00:07:17 - 00:07:35 - PRO Scherpenzeel
  00:07:35 - 00:07:37 - W.J. van de Fliert
  00:07:37 - 00:07:57 - SGP Scherpenzeel
  00:07:57 - 00:08:08 - W.J. van de Fliert
  00:08:08 - 00:09:02 - College B&W
  00:09:02 - 00:09:09 - W.J. van de Fliert
  00:09:09 - 00:09:10 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:09:10 - 00:09:35 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:09:35 - 00:10:04 - College B&W
  00:10:04 - 00:11:51 - W.J. van de Fliert
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.
  2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur VGGM te brengen over het ontwerp Instellingsbesluit bestuurscommissies Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.
  3. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp Bijdrageregeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.

  00:10:13 - 00:11:51 - W.J. van de Fliert
  00:11:51 - 00:14:44 - SGP Scherpenzeel
  00:14:44 - 00:15:04 - W.J. van de Fliert
  00:15:04 - 00:17:55 - fractie Van Dijk
  00:17:55 - 00:18:05 - W.J. van de Fliert
  00:18:05 - 00:22:33 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:22:33 - 00:22:39 - W.J. van de Fliert
  00:22:39 - 00:23:39 - CDA Scherpenzeel
  00:23:39 - 00:23:51 - W.J. van de Fliert
  00:23:51 - 00:25:37 - College B&W
  00:25:37 - 00:25:56 - SGP Scherpenzeel
  00:25:56 - 00:31:45 - College B&W
  00:31:45 - 00:32:34 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:32:34 - 00:32:42 - College B&W
  00:32:42 - 00:32:46 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:32:46 - 00:36:28 - College B&W
  00:36:28 - 00:38:29 - VVD Scherpenzeel
  00:38:29 - 00:39:08 - VVD Scherpenzeel
  00:39:08 - 00:39:56 - College B&W
  00:39:56 - 00:40:34 - SGP Scherpenzeel
  00:40:34 - 00:40:36 - W.J. van de Fliert
  00:40:36 - 00:41:08 - fractie Van Dijk
  00:41:08 - 00:41:13 - W.J. van de Fliert
  00:41:13 - 00:42:00 - VVD Scherpenzeel
  00:42:00 - 00:43:13 - W.J. van de Fliert
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De meerkosten van het wegonderhoud aan de Groeperlaan van € 238.552 ten laste te brengen van de grondexploitatie Zelder.

  00:42:22 - 00:43:13 - W.J. van de Fliert
  00:43:13 - 00:44:57 - CDA Scherpenzeel
  00:44:57 - 00:45:02 - W.J. van de Fliert
  00:45:02 - 00:46:05 - SGP Scherpenzeel
  00:46:05 - 00:46:06 - B.S. van Ginkel-Schuur
  00:46:06 - 00:46:11 - W.J. van de Fliert
  00:46:11 - 00:46:48 - PRO Scherpenzeel
  00:46:48 - 00:46:51 - W.J. van de Fliert
  00:46:51 - 00:47:46 - fractie Van Dijk
  00:47:46 - 00:48:09 - W.J. van de Fliert
  00:48:09 - 00:51:16 - College B&W
  00:51:16 - 00:51:43 - W.J. van de Fliert
  00:51:43 - 00:51:44 - College B&W
  00:51:44 - 00:53:06 - W.J. van de Fliert
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp)-programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 OddV.

  00:52:03 - 00:53:06 - W.J. van de Fliert
  00:53:06 - 00:54:52 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  00:54:52 - 00:57:06 - W.J. van de Fliert
 9. 9

  Wisseling fractie GemeenteBelangen Scherpenzeel: mevrouw Schimmel neemt de plaats in van de heer Inkenhaag.


  Wisseling fractie SGP: de heren Zwankhuizen en Visser nemen de plaatsen in van de heer Van As en de heer Van de Waerdt.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en aan het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
  2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de toelichting bij de balans van de jaarrekening 2023, vast te stellen.
  3. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 275.895 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. De kredieten zoals opgenomen in bijlage 2 van de jaarstukken 2023 over te hevelen naar 2024.

  00:55:16 - 00:57:06 - W.J. van de Fliert
  00:57:06 - 01:00:29 - fractie Van Dijk
  01:00:29 - 01:00:53 - W.J. van de Fliert
  01:00:53 - 01:02:48 - PRO Scherpenzeel
  01:02:48 - 01:02:52 - W.J. van de Fliert
  01:02:52 - 01:09:44 - SGP Scherpenzeel
  01:09:44 - 01:09:51 - W.J. van de Fliert
  01:09:51 - 01:17:11 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  01:17:11 - 01:17:20 - W.J. van de Fliert
  01:17:20 - 01:17:21 - VVD Scherpenzeel
  01:17:21 - 01:21:42 - VVD Scherpenzeel
  01:21:42 - 01:21:49 - W.J. van de Fliert
  01:21:49 - 01:30:59 - CDA Scherpenzeel
  01:30:59 - 01:31:12 - W.J. van de Fliert
  01:31:12 - 01:36:06 - College B&W
  01:36:06 - 01:36:47 - SGP Scherpenzeel
  01:36:47 - 01:36:48 - P.M. van As
  01:36:48 - 01:37:25 - College B&W
  01:37:25 - 01:37:40 - SGP Scherpenzeel
  01:37:40 - 01:40:21 - College B&W
  01:40:21 - 01:41:05 - CDA Scherpenzeel
  01:41:05 - 01:41:19 - College B&W
  01:41:19 - 01:42:06 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  01:42:06 - 01:43:51 - College B&W
  01:43:51 - 01:44:26 - SGP Scherpenzeel
  01:44:26 - 01:45:40 - College B&W
  01:45:40 - 01:46:10 - SGP Scherpenzeel
  01:46:10 - 01:46:40 - College B&W
  01:46:40 - 01:47:09 - SGP Scherpenzeel
  01:47:09 - 01:48:35 - College B&W
  01:48:35 - 01:49:57 - CDA Scherpenzeel
  01:49:57 - 01:54:24 - College B&W
  01:54:24 - 01:55:08 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  01:55:08 - 01:56:55 - College B&W
  01:56:55 - 01:57:09 - fractie Van Dijk
  01:57:09 - 01:59:06 - College B&W
  01:59:06 - 01:59:21 - VVD Scherpenzeel
  01:59:21 - 02:01:25 - College B&W
  02:01:25 - 02:02:05 - VVD Scherpenzeel
  02:02:05 - 02:02:08 - College B&W
  02:02:08 - 02:02:27 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:02:27 - 02:03:19 - College B&W
  02:03:19 - 02:05:17 - VVD Scherpenzeel
  02:05:17 - 02:05:49 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:05:49 - 02:10:24 - College B&W
  02:10:24 - 02:10:39 - CDA Scherpenzeel
  02:10:39 - 02:11:03 - College B&W
  02:11:03 - 02:11:10 - CDA Scherpenzeel
  02:11:10 - 02:11:14 - College B&W
  02:11:14 - 02:13:21 - College B&W
  02:13:21 - 02:13:27 - CDA Scherpenzeel
  02:13:27 - 02:13:57 - College B&W
  02:13:57 - 02:14:40 - W.J. van de Fliert
  02:14:40 - 02:16:32 - College B&W
  02:16:32 - 02:17:04 - W.J. van de Fliert
  02:17:04 - 02:19:13 - College B&W
  02:19:13 - 02:19:47 - SGP Scherpenzeel
  02:19:47 - 02:20:50 - College B&W
  02:20:50 - 02:20:54 - VVD Scherpenzeel
  02:20:54 - 02:21:15 - W.J. van de Fliert
  02:21:15 - 02:23:01 - SGP Scherpenzeel
  02:23:01 - 02:23:42 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:23:42 - 02:24:13 - W.J. van de Fliert
  02:24:13 - 02:24:58 - SGP Scherpenzeel
  02:24:58 - 02:32:50 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
 10. 10

  Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
  Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.
  Wisseling fractie SGP: de heer Van de Waerdt neemt de plaats in van de heer Visser.

  Voorgesteld besluit

  1. De 9e herziening grondexploitatie Zelder vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.
  2. De 12e herziening grondexploitatie De Nieuwe Koepel vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.

  02:25:38 - 02:32:50 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:32:50 - 02:33:34 - CDA Scherpenzeel
  02:33:34 - 02:35:37 - W.J. van de Fliert
 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. Het Grondwaterbeleidsplan 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Grondwaterbeleids- en beheerplan Scherpenzeel (en Woudenberg) zoals vastgesteld d.d. 10 november 2016.

  02:34:16 - 02:35:37 - W.J. van de Fliert
  02:35:37 - 02:38:13 - SGP Scherpenzeel
  02:38:13 - 02:38:40 - W.J. van de Fliert
  02:38:40 - 02:39:20 - PRO Scherpenzeel
  02:39:20 - 02:39:26 - W.J. van de Fliert
  02:39:26 - 02:39:27 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:39:27 - 02:42:16 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:42:16 - 02:42:24 - W.J. van de Fliert
  02:42:24 - 02:44:58 - VVD Scherpenzeel
  02:44:58 - 02:45:06 - W.J. van de Fliert
  02:45:06 - 02:47:36 - CDA Scherpenzeel
  02:47:36 - 02:47:58 - W.J. van de Fliert
  02:47:58 - 02:51:20 - College B&W
  02:51:20 - 02:52:04 - CDA Scherpenzeel
  02:52:04 - 02:52:40 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:52:40 - 02:52:47 - College B&W
  02:52:47 - 02:52:50 - W.J. van de Fliert
  02:52:50 - 02:53:22 - CDA Scherpenzeel
  02:53:22 - 02:53:55 - SGP Scherpenzeel
  02:53:55 - 02:54:10 - College B&W
  02:54:10 - 02:54:22 - SGP Scherpenzeel
  02:54:22 - 02:54:26 - College B&W
  02:54:26 - 02:54:37 - W.J. van de Fliert
  02:54:37 - 02:54:45 - College B&W
  02:54:45 - 02:54:53 - PRO Scherpenzeel
  02:54:53 - 02:54:55 - College B&W
  02:54:55 - 02:55:44 - PRO Scherpenzeel
  02:55:44 - 02:55:51 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  02:55:51 - 02:56:05 - College B&W
  02:56:05 - 02:57:33 - W.J. van de Fliert
 12. 12

  Voorgesteld besluit

  1. Positief te adviseren over het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan De Voorposten 74.

  02:56:27 - 02:57:33 - W.J. van de Fliert
  02:57:33 - 02:58:03 - CDA Scherpenzeel
  02:58:03 - 02:58:07 - W.J. van de Fliert
  02:58:07 - 02:59:59 - SGP Scherpenzeel
  02:59:59 - 03:00:17 - W.J. van de Fliert
  03:00:17 - 03:00:50 - SGP Scherpenzeel
  03:00:50 - 03:02:20 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  03:02:20 - 03:02:56 - CDA Scherpenzeel
  03:02:56 - 03:03:31 - GemeenteBelangen Scherpenzeel
  03:03:31 - 03:04:01 - VVD Scherpenzeel
  03:04:01 - 03:04:10 - W.J. van de Fliert
  03:04:10 - 03:05:24 - College B&W
  03:05:24 - 03:05:41 - SGP Scherpenzeel
  03:05:41 - 03:05:53 - College B&W
  03:05:53 - 03:08:09 - W.J. van de Fliert
 13. 13

  Voorgesteld besluit

  1. Het college (bindend) te adviseren vergunning te verlenen naar aanleiding van de aanvraag d.d. 27 februari 2024 voor een verbouwing van de woning aan de Dorpsstraat 216.

  03:06:11 - 03:08:09 - W.J. van de Fliert
 14. 14

  03:07:26 - 03:08:09 - W.J. van de Fliert
 15. 15
  Rondvraag - 22:25
 16. 16

  03:08:06 - 03:08:09 - W.J. van de Fliert