Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 28 maart 2024

20:00 - 21:35
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
M.C. Teunissen-Willemsen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:02 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 2. 2

  00:01:44 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 3. 3

  00:01:51 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:56 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 5. 5

  00:02:10 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 15 februari 2024 wordt zonder stemming vastgesteld.

  00:02:34 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  De ingekomen stukken van week 7 t/m week 12 worden zonder stemming vastgesteld.

  00:02:46 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
 8. 8

  00:03:06 - 00:03:19 - Voorzitter gemeenteraad
  00:03:19 - 00:07:08 - H.C.F. van den Berg
  00:07:08 - 00:08:28 - Voorzitter gemeenteraad
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader ten behoeve van de jaarrekening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. Het normenkader ten behoeve van de jaarrekening 2023 vast te stellen.

  00:07:19 - 00:08:28 - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:28 - 00:08:50 - H.M. Brons
  00:08:50 - 00:08:59 - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:59 - 00:09:34 - K. van den Bergh
  00:09:34 - 00:09:38 - Voorzitter gemeenteraad
  00:09:38 - 00:10:14 - M.J. Zwankhuizen
  00:10:14 - 00:10:19 - H.M. Brons
  00:10:19 - 00:10:21 - Voorzitter gemeenteraad
  00:10:21 - 00:10:24 - Voorzitter gemeenteraad
  00:10:24 - 00:10:27 - M.J. Zwankhuizen
  00:10:27 - 00:12:45 - Voorzitter gemeenteraad
 10. 10

  Voorgesteld besluit

  1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken (richting het DB) op de kaderbrief 2025 van Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015 (VGGM), in de zin dat de wens wordt geuit dat:
  - Efficiënt met middelen wordt omgegaan, die voor de komende jaren volstaan, vanuit de financiële druk op gemeenten en tegelijkertijd begrip voor de noodzaak van extra middelen, en:
  - in het vervolg deze Kaderbrief op een eerder moment wordt ontvangen.

  00:10:52 - 00:12:45 - Voorzitter gemeenteraad
  00:12:45 - 00:17:37 - H.C.F. van den Berg
 11. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)
  00:13:52 - 00:17:37 - H.C.F. van den Berg
  00:17:37 - 00:18:02 - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:02 - 00:18:33 - M.J. Zwankhuizen
  00:18:33 - 00:18:45 - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:45 - 00:20:57 - C. Inkenhaag
  00:20:57 - 00:21:07 - Voorzitter gemeenteraad
  00:21:07 - 00:22:17 - K. van den Bergh
  00:22:17 - 00:23:26 - Voorzitter gemeenteraad
  00:23:26 - 00:24:16 - College
  00:24:16 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 12. 10.2

  Besluit

  1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken richting het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland–Midden (VGGM) op de Kaderbrief 2025 VGGM, in de zin dat de wens wordt geuit dat:
  a. Kaderbrieven VGGM in het vervolg uiterlijk vóór 15 januari worden ontvangen en dat dit wordt vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.
  b. Kaderbrieven volledig dienen te zijn en alle bedragen dienen te bevatten die op in elk geval het eerste jaar van de periode betrekking hebben.
  c. In de Begroting 2025 concrete maatregelen worden opgenomen die leiden tot een verlaging van de kosten.
  d. In de Begroting 2025 en de Kaderbrieven en Begrotingen voor de komende jaren concreet wordt benoemd welke werkzaamheden (en de bijbehorende kosten) wettelijk verplicht zijn en welke behoren tot de beleidsvrijheid van de VGGM.
  e. Aangegeven wordt wat het voordeel is van een combinatie van GGD en de Veiligheidsregio in één gemeenschappelijke regeling.

 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst De Vallei.

  Besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst De Vallei.

  00:24:43 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028.

  Besluit

  1. Geen zienswijzen naar voren te brengen tegen de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028.

  00:25:51 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 15. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Participatiewet 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Participatieverordening Gemeente Scherpenzeel 2019.

  Besluit

  1. De Verordening Participatiewet 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Participatieverordening Gemeente Scherpenzeel 2019.

  00:26:57 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Erfgoedverordening Scherpenzeel 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Erfgoedverordening 2018 (vastgesteld op 27 september 2018).

  Besluit

  1. De Erfgoedverordening Scherpenzeel 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Erfgoedverordening 2018 (vastgesteld op 27 september 2018).

  00:27:44 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Groot Wolfswinkel 1', met planidentificatienummer 'NL.IMRO.0279.BP2023GrWolfswin1-vg01' in elektronische en papieren vorm vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de voormalige Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Groot Wolfswinkel 1', met planidentificatienummer 'NL.IMRO.0279.BP2023GrWolfswin1-vg01' in elektronische en papieren vorm vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de voormalige Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  00:28:32 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 18. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De grens van de bebouwde kom van Scherpenzeel op de Hopeseweg vast te stellen ten zuiden van de aansluiting bouwlocatie Zelder, een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatietekening d.d. 7 november 2023.

  Besluit

  1. De grens van de bebouwde kom van Scherpenzeel op de Hopeseweg vast te stellen ten zuiden van de aansluiting bouwlocatie Zelder, een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatietekening d.d. 7 november 2023.
  00:29:50 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 19. 17

  Moties

  Onderwerp
  Duurzaamheid
  Respect voor de agrarische sector
  Spreidingswet
  Spreidingswet
  00:30:45 - 00:32:10 - Voorzitter gemeenteraad
 20. 18
  Sluiting