Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juni 2024

20:00 - 20:41
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
M.C. Teunissen-Willemsen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:02:31 - Voorzitter gemeenteraad
 2. 2

  00:02:01 - 00:02:31 - Voorzitter gemeenteraad
 3. 3

  00:02:10 - 00:02:31 - Voorzitter gemeenteraad
 4. 4

  Agendapunt 9 afvoeren van de agenda
  Gewijzigd vastgesteld

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Besluit

  Agendapunt 9 afvoeren van de agenda

  00:02:15 - 00:02:31 - Voorzitter gemeenteraad
  00:02:31 - 00:03:21 - M.J. Zwankhuizen
  00:03:21 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 5. 5

  00:03:44 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Besluit

  De besluitenlijst van 25 april 2024 wordt zonder stemming vastgesteld.

  00:04:08 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Besluit

  De ingekomen stukkenlijsten van week 17 t/m week 21 worden zonder stemming vastgesteld.

  00:04:21 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 8. 8

  00:04:43 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 9. 9

  Afgevoerd van de agenda
  Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
  Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en aan het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
  2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de toelichting bij de balans van de jaarrekening 2023, vast te stellen.
  3. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 275.895 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. De kredieten zoals opgenomen in bijlage 2 van de jaarstukken 2023 over te hevelen naar 2024.

  00:05:00 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
 10. 10

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.
  2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur VGGM te brengen over het ontwerp Instellingsbesluit bestuurscommissies Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.
  3. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp Bijdrageregeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.

  00:05:12 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:33 - 00:16:31 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:16:31 - 00:17:38 - Voorzitter gemeenteraad
  00:17:38 - 00:18:30 - P.M. van As
  00:18:30 - 00:18:34 - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:34 - 00:18:41 - H.C.F. van den Berg
  00:18:41 - 00:19:32 - H.C.F. van den Berg
  00:19:32 - 00:19:37 - Voorzitter gemeenteraad
  00:19:37 - 00:19:42 - C. Inkenhaag
  00:19:42 - 00:23:27 - C. Inkenhaag
  00:23:27 - 00:23:45 - Voorzitter gemeenteraad
  00:23:45 - 00:24:36 - College
  00:24:36 - 00:24:55 - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:55 - 00:25:46 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:25:46 - 00:26:02 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:02 - 00:26:45 - R.H. Tiesing
  00:26:45 - 00:26:54 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:54 - 00:27:11 - C. Inkenhaag
  00:27:11 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 11. 10.A.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)
  00:07:09 - 00:08:33 - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:33 - 00:16:31 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:16:31 - 00:17:38 - Voorzitter gemeenteraad
  00:17:38 - 00:18:30 - P.M. van As
  00:18:30 - 00:18:34 - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:34 - 00:18:41 - H.C.F. van den Berg
  00:18:41 - 00:19:32 - H.C.F. van den Berg
  00:19:32 - 00:19:37 - Voorzitter gemeenteraad
  00:19:37 - 00:19:42 - C. Inkenhaag
  00:19:42 - 00:23:27 - C. Inkenhaag
  00:23:27 - 00:23:45 - Voorzitter gemeenteraad
  00:23:45 - 00:24:36 - College
  00:24:36 - 00:24:55 - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:55 - 00:25:46 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:25:46 - 00:26:02 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:02 - 00:26:45 - R.H. Tiesing
  00:26:45 - 00:26:54 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:54 - 00:27:11 - C. Inkenhaag
  00:27:11 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 12. 10.A.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)
  00:13:22 - 00:16:31 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:16:31 - 00:17:38 - Voorzitter gemeenteraad
  00:17:38 - 00:18:30 - P.M. van As
  00:18:30 - 00:18:34 - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:34 - 00:18:41 - H.C.F. van den Berg
  00:18:41 - 00:19:32 - H.C.F. van den Berg
  00:19:32 - 00:19:37 - Voorzitter gemeenteraad
  00:19:37 - 00:19:42 - C. Inkenhaag
  00:19:42 - 00:23:27 - C. Inkenhaag
  00:23:27 - 00:23:45 - Voorzitter gemeenteraad
  00:23:45 - 00:24:36 - College
  00:24:36 - 00:24:55 - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:55 - 00:25:46 - H.E. van Dijk-van Ommering
  00:25:46 - 00:26:02 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:02 - 00:26:45 - R.H. Tiesing
  00:26:45 - 00:26:54 - Voorzitter gemeenteraad
  00:26:54 - 00:27:11 - C. Inkenhaag
  00:27:11 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 13. 10.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Besluit

  1. De wens kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland–Midden (VGGM) naar aanleiding van de VGGM ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling om:
  · Artikel 13 lid 2 te wijzigen als volgt:
  In ieder geval wordt aan de raden ter zienswijze voorgelegd:
  a. Voorgenomen besluiten van het algemeen bestuur alsmede voorgenomen besluiten van een bestuurscommissie, die voor deelnemende gemeenten ingrijpende effecten hebben voor de gezondheid of veiligheid;
  b. de participatieregeling als bedoeld in artikel 14;
  c. het informatieprotocol als bedoeld in artikel 26, eerste lid;
  d. de bijdrageregeling als bedoeld in artikel 33;
  e. de algemene financiële en beleidsmatige kaders;
  f. de ontwerpbegroting en meerjarenraming.
  · Artikel 15 lid 1 te wijzigen als volgt:
  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie leden uit het AB, te weten 1 lid uit gemeenten tot 40.000 inwoners, 1 lid uit gemeenten met 40.000 tot en met 100.000 inwoners en 1 lid uit gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Tevens is de voorzitter van de bestuurscommissie gezondheid lid van het dagelijks bestuur.
  2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur VGGM te brengen over het ontwerp Instellingsbesluit bestuurscommissies Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.
  3. Geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp Bijdrageregeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2024.

 14. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De meerkosten van het wegonderhoud aan de Groeperlaan van € 238.552 ten laste te brengen van de grondexploitatie Zelder.

  Besluit

  1. De meerkosten van het wegonderhoud aan de Groeperlaan van € 238.552 ten laste te brengen van de grondexploitatie Zelder.

  00:28:16 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 15. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp)-programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 OddV.

  Besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp)-programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 OddV.

  00:29:05 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 16. 13

  Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
  Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 9e herziening grondexploitatie Zelder vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.
  2. De 12e herziening grondexploitatie De Nieuwe Koepel vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.

  Besluit

  1. De 9e herziening grondexploitatie Zelder vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.
  2. De 12e herziening grondexploitatie De Nieuwe Koepel vast te stellen, waarbij op de bijlage Actualisatie grondexploitatie geheimhouding rust.

  00:30:01 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 17. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Grondwaterbeleidsplan 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Grondwaterbeleids- en beheerplan Scherpenzeel (en Woudenberg) zoals vastgesteld d.d. 10 november 2016.

  Besluit

  1. Het Grondwaterbeleidsplan 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Grondwaterbeleids- en beheerplan Scherpenzeel (en Woudenberg) zoals vastgesteld d.d. 10 november 2016.

  00:31:02 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 18. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Positief te adviseren over het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan De Voorposten 74.

  Besluit

  1. Positief te adviseren over het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan De Voorposten 74.

  00:32:02 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 19. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college (bindend) te adviseren vergunning te verlenen naar aanleiding van de aanvraag d.d. 27 februari 2024 voor een verbouwing van de woning aan de Dorpsstraat 216.

  Besluit

  1. Het college (bindend) te adviseren vergunning te verlenen naar aanleiding van de aanvraag d.d. 27 februari 2024 voor een verbouwing van de woning aan de Dorpsstraat 216.

  00:33:07 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad
 20. 17

  00:34:04 - 00:34:24 - Voorzitter gemeenteraad